Plastové nárazníky na automobilech jsou vyrobeny z plastů různých složení a vlastností. Jejich kvalitní opravy si vyžadují správný technologický postup a použití přídavných materiálů stejného složení, ze kterého je nárazník vyroben. U prasklého nárazníku svařením plastu docílím tuhosti a pevného spoje v místě prasklin. Poté následuje obroušení plastového sváru. Případně se provádí další povrchová úprava povrchu včetně lakování opravovaného dílu.